ទំព័រដើម អំពី​ពួក​យើង

អំពី​ពួក​យើង

by Anthony Pernicka
ក្រុមហ៊ុន iHorror កំពុងបង្កើតក្រុមហ៊ុនភាពយន្តបែបភ័យរន្ធត់និងភាពសប្បាយរីករាយសម្រាប់យុគសម័យទូរស័ព្ទចល័ត។
ពីភាពធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ភាពសប្បាយរីករាយតាំងពីទម្រង់វែងដល់អ្នកអានខ្លីបានរីកដុះដាលស្រឡាញ់ហើយយើងចែករំលែកភាពភ័យរន្ធត់ដែលមនុស្សចង់មើល។
អាសយដ្ឋានពាណិជ្ជកម្ម
iHorror.com
២០០ ទី ២ តំបន់ខាងត្បូងខាងត្បូងផ្ទះលេខ ១៣៩
សាំងភីធឺស្បឺក, អិល។ ៣៣៧០១
Translate »