ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយយើង

Waylon ហ្ស៊កដានី

Waylon ហ្ស៊កដានីគឺជាអ្នកគាំទ្រពេញមួយជីវិតនៃប្រភេទរឿងនិងខ្សែភាពយន្តជាពិសេសអ្នកដែលមានធាតុជំនឿអរូបី។ គាត់ជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាភាពភ័យរន្ធត់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការភ័យខ្លាចរួមរបស់សង្គមហើយអាចត្រូវបានប្រើជាឧបករណ៍សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរសង្គម។

រឿងដោយ Waylon Jordan