ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយយើង
ភាពយន្តទាំងប្រាំនៅរាត្រីរបស់ហ្វ្រេដឌី ភាពយន្តទាំងប្រាំនៅរាត្រីរបស់ហ្វ្រេដឌី

សៀវភៅ

'Official Five Nights at Freddy's Cookbook' ចេញលក់នៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនេះ។

Five Nights at Freddy's នឹង​ទទួល​បាន​ការ​ចេញ​ផ្សាយ Blumhouse ដ៏​ធំ​មួយ​ក្នុង​ពេល​ឆាប់ៗ​នេះ។ ប៉ុន្តែនោះមិនមែនជាហ្គេមទាំងអស់នោះទេ...