ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយយើង

ព័ត៌មាន

Hulu ទទួលបាន Groovy ហើយនឹងចាក់ផ្សាយពេញស៊េរី 'Ash vs. Evil Dead'

Bruce Campbell មិនបានចូលរួមនៅក្នុងសិទ្ធិផ្តាច់មុខ Evil Dead ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់នៅឆ្នាំនេះ លើកលែងតែសំលេងរបស់គាត់នៅលើ phonograph record...